Opieka wytchnieniowa. Dodatkowy konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Do 11 lutego można składać oferty na dodatkowy konkurs ofert w ramach programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dodatkowe 12,7 mln zł.

Program Opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami – szansa na złapanie oddechu, załatwienie własnych spraw lub po prostu odpoczynek ze świadomością, że podopieczny jest w dobrych rękach.

W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
–    papierowej listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na adres do korespondencji lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
–    elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferty można składać do 11 lutego a 2022 r. (decyduje data wpływu oferty). Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2022