Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne w sprawie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018 r. w godz. 11:00-13:30 w Olsztynie. (więcej…)

Mecz ligi wojewódzkiej młodziczek

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko” informuje, że mecz ligi wojewódzkiej młodziczek: MTS Giżycko vs MUKS Omega Mrągowo odbędzie się 15.03.2018 r. (czwartek) o godz. 18:00 (więcej…)

Wspieram region! Mój 1% dla Warmii i Mazur.

Od 2010 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje akcję społeczną, której celem jest promowanie i zachęcanie, w szczególności mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z Warmii i Mazur i mimo tylu lat pracy potrzeba propagowania idei nadal jest aktualna. (więcej…)

Zarząd Powiatu przyznał dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. przyznał dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018. (więcej…)

Ukonstytuowała się Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

12 lutego br. odbyło się I posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji. Akty powołania na trzyletnią kadencję odebrali z rąk Starosty Giżyckiego wszyscy jej członkowie. Na pierwszym spotkaniu wybrano też władze Rady. (więcej…)

Powołano Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

15 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu w Giżycku utworzył Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji. W skład Rady wchodzą (więcej…)

Spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków na rozwój turystyki

turystyka-logoSpotkanie odbędzie się 22 stycznia 2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie. 200 mln zł w programie „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka” zostanie przeznaczonych na rosnące znaczenie turystyki, wewnętrzny potencjał Polski Wschodniej, w tym cenne zasoby kulturowe i przyrodnicze. (więcej…)

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (więcej…)

Szkolenie techniczne płetwonurków MOPR

P105069430 grudnia 2017 r. na terenie portu Ekomarina odbyło się szkolenie techniczne płetwonurków Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z wydobywania zatopionych elementów. W szkoleniu wzięło udział 11 osób. Zadanie było współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego. (więcej…)

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018. Termin składania ofert: 19 stycznia 2018 r. godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2018 r. lub do dnia 30 czerwca 2018 r. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie