Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN logo) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Szczegóły poniżej...

Ogłoszenia

Szkolenie „ABC organizatora imprez”

logo_cas_2_na_stronyCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „ABC organizatora imprez”, które odbędzie się 02 grudnia 2017r. (sobota) w godz. 8.00-16.00 w biurze CAS w Węgorzewie: ul. Plac Wolności 1b. (więcej…)

Dyrektor Kaczmarczyk o Narodowym Instytucie Wolności

ROP-logoRada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na spotkanie z dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wojciechem Kaczmarczykiem. Spotkanie odbędzie się 30 listopada (czwartek) w godz. 11.00-13.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (więcej…)

PSSS Lepiej wśród najlepszych przedsiębiorstw społecznych z całej Polski

005W ramach konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia Przedsiębiorstwo Społeczne Spółdzielnia Socjalna LEPIEJ z Konopek Nowych (gmina Miłki) otrzymała certyfikat i znak „es”. (więcej…)

Warsztaty terapeutyczne tańcem i ruchem

tulipany

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” kończy realizację warsztatów terapeutycznych tańcem i ruchem. Ostatnie z cyklu 5 spotkań odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Klubie Seniora w Giżycku przy ul. Królowej Jadwigi 9b. (więcej…)

Zapraszamy na spektakl

BIAŁOSZEWSKI_logoPowiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundacja Teatr IOTA  zapraszają na prezentację Sceny Słowa w formule performatywnego teatru czytania „OHO, NARESZCIE CIEPLEJSZY DZIEŃ” wg Mirona Białoszewskiego. Spektakl odbędzie się 17 listopada br. (piątek) o godz. 18.00 w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku, ul. Smętka 5. (więcej…)

Podziękowania dla Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

IMG_270727 października br. odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015-2017). Podczas spotkania członkowie Rady otrzymali z rąk Starosty Giżyckiego Wacława Strażewicza podziękowania za aktywny udział i zaangażowanie w pracę Rady. (więcej…)

Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w 2018 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2018 roku. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 11:00 (więcej…)

Zarząd przyznał dotację

Zarząd Powiatu w Giżycku w dniu 16 października 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie, ogłoszony 22.08.2017r.  (więcej…)

Nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego II kadencji, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 15.00. (więcej…)

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

logo_cas_2_na_stronyCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. „Excel – jako jedno z podstawowych narzędzi pracy NGO”, które odbędzie się w dniach 27-28.10.2017r. (piątek-sobota) w biurze CAS w Węgorzewie: ul. Plac Wolności 1b. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie