Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na XVIII Giżyckie Regaty Żeglarskie Rząd-Samorząd. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ Z PRAWEJ STRONY

Ogłoszenia

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego. (więcej…)

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017, (więcej…)

Odbyła się konferencja dotycząca autyzmu

DSCF0687W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Sali Bankietowej Biłas & Synowie odbyła się III Konferencja „Autyzm – diagnoza i co dalej…?”. Konferencję zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku oraz Fundacja Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego z Giżycka. (więcej…)

„Moja Europa, moje prawa”: konkurs fotograficzny Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów

PESOstatnie wydarzenia pokazały, że niczego, nawet najbardziej podstawowych praw, nie można uważać za rzecz oczywistą. W ostatnich miesiącach zarówno w krajach UE, jak i poza nią dochodziło do nadużywania władzy, przemocy (więcej…)

Niepraktykujący obywatel? – seminarium o edukacji obywatelskiej

s4_niepraktykujacy_obywatel_-_seminarium_o_edukacji_obywatelskiej_650Stowarzyszenie ESWIP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na seminarium z cyklu: społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim pt. „Niepraktykujący obywatel i edukacja obywatelska”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek) w godz. 11.00-14.00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. (więcej…)

MARSZOBIEG DLA AUTYZMU odbył się w Giżycku

0182 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Już po raz drugi Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku włączyło się w obchody tego dnia. (więcej…)

Zaproszenie do udziału w Akademii Coachów Młodzieżowych

Program ACMFundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” zaprasza do udziału w pierwszej edycji Programu Akademia Coachów Młodzieżowych! Rekrutacja już ruszyła! ACM to półroczny program doskonalący kompetencje zawodowe, adresowany do pedagogów, trenerów, instruktorów artystycznych, pracowników instytucji kultury, bibliotek, świetlic i klubów młodzieżowych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, duszpasterzy i innych specjalistów pracujących z młodzieżą. Zgłoszenia do 21 kwietnia br. (więcej…)

Ogłoszenie o konkursie „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2” oraz spotkania informacyjno-szkoleniowe

FIO-logoZapraszamy do składania wniosków w ramach  konkursu „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2” oraz na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się w dniach 7 kwietnia br. o godz. 17.00 w Rucianem-Nidzie i 12 kwietnia br.o godz. 11.00 w Piszu. (więcej…)

Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 2017

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niekierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu ”Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.  Miasto Giżycko jest członkiem Stowarzyszenia, więc podmioty uprawnione z terenu Giżycka mogą ubiegać się o granty. (więcej…)

Ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017 w obszarach: kultura fizyczna i sport, profilaktyka i promocja zdrowia, wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie usług doradczych na rzecz NGO. Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 r. godz. 15:00. (więcej…)

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie