Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN logo) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem tegorocznego konkursu jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”. Szczegóły poniżej...

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencja (2015-2017)

Przewodnicząca – Teresa Piątek

Wiceprzewodnicząca – Ewa Ostrowska

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015–2017) została utworzona 29 października 2015 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z siedzibą w Wydminach
 2. Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z siedzibą w Sulimach;
 3. Teresa Piątek – przedstawicielka Fundacji PozytywArt z siedzibą w Rynie;
 4. Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z siedzibą w Giżycku;
 5. Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z siedzibą w Giżycku;
 6. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z siedzibą w Giżycku.

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Ewa Ostrowska;
 2. Anna Skrypoczka.

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski;
 2. Ryszard Należyty;
 3. Kamila Gaińska-Wójcik;
 4. Justyna Barczak.

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Adres korespondencyjny:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiat.gizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
27.10.2017 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
21.07.2017 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
29.05.2017 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
23.03.2017 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
06.02.2017 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
21.12.2016 r. 10.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
12.12.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
07.11.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
27.06.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
19.05.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
18.04.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
14.03.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
08.02.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.01.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.12.2015 r. 14.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
27.11.2015 r. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2015 27.11.2015r. wyboru Przewodniczącego Rady
2.2015 27.11.2015r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
3.2016 08.02.2016r. uchwalenia „Regulaminu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego”
4.2016 12.12.2016r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
5.2016 21.12.2016r. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017
6.2017 06.02.2017r. stanowiska Rady dotyczącego wniosku Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
7.2017 06.02.2017r. przygotowania wykazu dokumentów do konsultacji z Radą w 2017 r.
8.2017 06.02.2017r. Ramowego Planu Pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego na 2017 r.
9.2017  23.03.2017r. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017
10.2017  23.03.2017r. przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2017 r.
11.2017  29.05.2017r. propozycji zmian do uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
12.2017  21.07.2017r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie