W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencja (2015-2017)

Przewodnicząca – Teresa Piątek

Wiceprzewodnicząca – Ewa Ostrowska

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015–2017) została utworzona 29 października 2015 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z siedzibą w Wydminach
 2. Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z siedzibą w Sulimach;
 3. Teresa Piątek – przedstawicielka Fundacji PozytywArt z siedzibą w Rynie;
 4. Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z siedzibą w Giżycku;
 5. Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z siedzibą w Giżycku;
 6. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z siedzibą w Giżycku.

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Ewa Ostrowska;
 2. Anna Skrypoczka.

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski;
 2. Ryszard Należyty;
 3. Kamila Gaińska-Wójcik;
 4. Justyna Barczak.

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Adres korespondencyjny:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiat.gizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
06.02.2017 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
21.12.2016 r. 10.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
12.12.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
07.11.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
27.06.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
19.05.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
18.04.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
14.03.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
08.02.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.01.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.12.2015 r. 14.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
27.11.2015 r. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie