Informacja o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniu 15 czerwca br. Procesji Eucharystycznej w ramach Bożego Ciała w miejscowościach: Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Brunona: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Brunona w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 około godz. 10.45 i przejdzie ulicami: Kościuszki, Wodociągową, Warszawską, Placem Grunwaldzkim, 1 Maja, Kościuszki i Pionierską powróci do Kościoła św. Brunona. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/przy ulicy Wodociągowej – obok ronda na tle ogrodzenia przy szpitalu, b/ przy Placu Grunwaldzkim – w okolicach fontanny, c/ przy ul. 1 Maja – obok budynku poczty, d/ przy ulicy Pionierskiej – na murze kościoła św. Brunona . Przy drugim ołtarzu t.j. przy Placu Grunwaldzkim przewidziane jest kazanie . Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.45. Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Maksymiliana Kolbe: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Maksymiliana Kolbe w Giżycku przy ul. Wiejska 22 C około godz. 10.50 i przejdzie ulicami :Wiejską, Polną, Rolniczą, Nowogródzką, Wiejską do Kościoła. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/ ołtarz przy ulicy Polnej 1 b/ ołtarz przy zbiegu ulicy Rolniczej i Wspólnej 1 c/ ołtarz przy ulicy Nowogródzkiej 28 d/ ołtarz na ścianie kościoła przy ulicy Wiejskiej 22 c Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.30.

Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GIŻYCKIEGO

I kadencja (2015-2017)

Przewodnicząca – Teresa Piątek

Wiceprzewodnicząca – Ewa Ostrowska

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego I kadencji (2015–2017) została utworzona 29 października 2015 r. Jest to organ konsultacyjny i opiniodawczy Starosty Giżyckiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Skład Rady

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego wchodzą:

1) Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Alicja Kropiewnicka – przedstawicielka Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” z siedzibą w Wydminach
 2. Piotr Krzewiński – przedstawiciel Stowarzyszenia „Kochamy Mazury” z siedzibą w Sulimach;
 3. Teresa Piątek – przedstawicielka Fundacji PozytywArt z siedzibą w Rynie;
 4. Anna Julianna Górska – przedstawicielka Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” z siedzibą w Giżycku;
 5. Sylwia Anna Limanowska – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury” z siedzibą w Giżycku;
 6. Janusz Mieronowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Użytkowników Działek Rekreacyjnych „PERKUN” w Pierkunowie z siedzibą w Giżycku.

2) Przedstawiciele Rady Powiatu w Giżycku:

 1. Ewa Ostrowska;
 2. Anna Skrypoczka.

3) Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Giżycku:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski;
 2. Ryszard Należyty;
 3. Kamila Gaińska-Wójcik;
 4. Justyna Barczak.

Zgodnie z art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto do zadań Rady – zgodnie z Regulaminem pracy Rady – należy:

 • podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju współpracy między sektorami;
 • dbanie o dobro wspólne i rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Giżyckiego,
 • współpraca z innymi radami działającymi na terenie województwa warmińsko– mazurskiego.

 

Adres korespondencyjny:
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego
Starostwo Powiatowe w Giżycku
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
tel.  (87) 428-59-58 wew. 59
e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

www.powiat.gizycki.pl
www.ngomazury.pl/organizacja/radapozytku

 

Zaproszenia na posiedzenia Rady:

Termin posiedzenia Godzina Sala Program spotkania
23.03.2017 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
06.02.2017 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
21.12.2016 r. 10.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
12.12.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
07.11.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
27.06.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
19.05.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
18.04.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
14.03.2016 r. 15.00 pokój nr 6 (parter), Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14 POBIERZ
08.02.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.01.2016 r. 15.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
11.12.2015 r. 14.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ
27.11.2015 r. 10.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku POBIERZ

 

Stanowiska i opinie Rady:

Uchwała nr z dnia w sprawie
1.2015 27.11.2015r. wyboru Przewodniczącego Rady
2.2015 27.11.2015r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
3.2016 08.02.2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego”
4.2016 12.12.2016r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
5.2016 21.12.2016r. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2017
6.2017 06.02.2016r. stanowiska Rady dotyczącego wniosku Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
7.2017 06.02.2016r. przygotowania wykazu dokumentów do konsultacji z Radą w 2017 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie