Orientacyjna prognoza hydrologiczno-meteorologiczna dla Polski na maj-sierpień br.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, iż aktualne warunki hydrologiczne w dorzeczach Wisły, Odry oraz rzek Przymorza są korzystne pod względem zagrożenia powodziowego. Dominuje niski i średni poziom wody. W przypadku potwierdzenia się prognozowanych warunków meteorologicznych (opady w normie, temperatura powyżej normy) wystąpienie najniższych stanów wody spodziewane jest na przełomie lipca i sierpnia. W konsekwencji możliwy jest rozwój długotrwałej suszy hydrologicznej i suszy rolniczej, może również nastąpić wysychanie mniejszych cieków wodnych. Niewykluczone będą problemy z prawidłowym prowadzeniem gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych oraz trudności z chłodzeniem bloków w elektrowniach z powodu niedoboru wody i jej wysokiej temperatury.

 

Informacja [pobierz]