OSM Giżycko objęła patronat nad zawodem technik agrobiznesu w ZSKŚiA

OSM Giżycko objęła patronat nad zawodem technik agrobiznesu! w ZSKŚiA. 22 listopada w siedzibie OSM Giżycko dyrektor szkoły pan Jarosław Kulhawik i prezes OSM pan Szczepan Szumowski podpisali umowę patronacką. Starania szkoły o pozyskanie patrona wsparli przedstawiciele organu prowadzącego. Pięknie dziękujemy!
Dla uczniów agrobiznesu to szansa poznania nowego środowiska zawodowego oraz rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych przez realizację praktycznej nauki zawodu w zakresie organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Źródło: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku