OSM Giżycko wśród laureatów konkursu wojewódzkiego

W miniony wtorek w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wręczono statuetki laureatom konkursu „Pracodawca – Menedżer – Człowiek”. W konkursie tym wskazano najsilniejesze podmioty gospodarcze w poszczególnych regionach województwa, które stabilnie przeszły i wciąż radzą sobie z kryzysem gospodarczym na świecie. Jednym z elementów oceny kandydatów było zatrudnienie powyżej 20 osób i nieredukowanie zatrudnienia w ostatnich 3 latach działalności firmy.  Spośród nominowanych wybrano 22. przedsiębiorców, którzy odebrali  z rąk wojewody Mariana Podziewskiego . statuetki oraz podziękowania. W uroczystości wziął również udział Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski, który na miejscu pogratulował naszemu laureatowi, Szczepanowi Szumowskiemu, prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku.