Osoby niepełnosprawne idą na wybory!

W wyborach parlamentarnych 2011 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy powyżej 75 roku życia mogą głosować korespondencyjnie, przez pełnomocnika lub za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a.

 

Idziemy na wybory!

 • głosować w ten sposób mogą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy powyżej 75 roku życia,
 • pełnomocnikiem może zostać osoba wpisana do rejestru wyborczego w tej samej gminie lub mająca zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • można być pełnomocnikiem tylko jednej osoby, wyjątkowo zaś dwóch, jeśli jedną z nich jest osoba najbliższa. Pełnomocnikiem nie może być członek komisji obwodowej, mąż zaufania oraz kandydat w wyborach,
 • do 29 września zamiar głosowania należy zgłosić w Urzędzie Gminy (ustnie, pisemnie, faksem lub elektronicznie),
 • pełnomocnikiem może być członek rodziny, sąsiad, znajomy,
 • pakiet wyborczy z gminy zostanie odesłany najpóźniej 7 dni przed wyborami. Zawierać będzie kopertę zwrotną (do odesłania), kartę do głosowania, kopertę na karty do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego, nakładkę do głosowania z opisem w alfabecie Braille’a – jeśli wyborca jej zażądał oraz oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu,
 • w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy zostanie sporządzony akt pełnomocnictwa w Twoim miejscu zamieszkania lub też na Twój wniosek w innym miejscu,
 • masz prawo cofnąć pełnomocnictwo do 7. października lub w dniu wyborów,
 • pełnomocnictwo jest bezpłatne,
 • potrzebę uzyskania wszelkich informacji o wyborach w alfabecie Braille`a należy zgłosić ustnie, telefonicznie, listownie lub elektronicznie w urzędzie gminy,
 • wypełnioną kartę do głosowania wyborca wkłada do specjalnej koperty, którą zakleja (by głos był ważny!), a tę wraz z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej i odsyła. Jeżeli wyborca o to poprosi – listonosz ma obowiązek odebrać kopertę zwrotną od wyborcy z jego mieszkania.

Głosowanie korespondencyjne (zgłoś do 19 września)

Od tegorocznych wyborów parlamentarnych osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po raz pierwszy mogą głosować korespondencyjnie!

Jak listownie oddać ważny głos w wyborach?

 • Najpóźniej 3 tygodnie przed wyborami – do 19 września – zgłoś w swoim urzędzie gminy, że chcesz głosować korespondencyjnie. Możesz to zrobić ustnie albo wysyłając list, faks lub e-mail. Pamiętaj, żeby do zgłoszenia dołączyć kopię swojego aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Najpóźniej na 7 dni przed wyborami listonosz dostarczy pakiet wyborczy do Twojego miejsca zamieszkania. 
 • Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania kores-pondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. 
 • Jeżeli potrzebujesz do głosowania nakładki w alfabecie Braille’a w pakiecie wyborczym, musisz to dodatkowo zgłosić. 
 • Oddaj swój głos, stawiając krzyżyk, i włóż do koperty na kartę do głosowania.

Pamiętaj! Zaklej kopertę! Tylko wtedy Twój głos będzie ważny!
Kartę razem z podpisanym oświadczeniem włóż do koperty zwrotnej i odeślij. Jeżeli wcześniej o to poprosisz, listonosz ma obowiązek odebrać kopertę zwrotną z Twojego miejsca zamieszkania.


Głosowanie przez pełnomocnika (zgłoś do 29 września)

Kto może głosować przez pełnomocnika?
Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy powyżej 75. roku życia.

Kto może zostać pełnomocnikiem?
Osoba wpisana do rejestru wyborczego w tej samej gminie co wyborca lub mająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Można być pełnomocnikiem tylko jednej osoby, wyjątkowo zaś dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa. Pełnomocnikiem nie może być członek komisji obwodowej, mąż zaufania oraz kandydat w wyborach.

Jak zagłosować przez pełnomocnika?
Do 29 września powinieneś zgłosić w Urzędzie Gminy fakt, że chcesz głosować przez pełnomocnika. Pisemny wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą. Możesz udzielić wybranej osobie, np. członkowi rodziny, sąsiadowi, znajomemu, pełnomocnictwa w obecności przedstawiciela Twojego Urzędu Gminy (upoważnionego przez wójta lub burmistrza), sporządzić akt pełnomocnictwa w Twoim miejscu zamieszkania lub też w wyjątkowych okolicznościach na Twój wniosek w innym miejscu.

Masz również prawo cofnąć pełnomocnictwo do 7 października lub w dniu wyborów. Pamiętaj! Pełnomocnictwo jest bezpłatne i nie może przynosić żadnych innych korzyści.


Głosowanie za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a (zgłoś do 26 września)

Od tegorocznych wyborów parlamentarnych osoby niewidome i niedowidzące mogą głosować samodzielnie za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a!

Jak zamówić taką nakładkę?
Najpóźniej do 26 września zamów w swoim Urzędzie Gminy nakładkę, a w dniu wyborów będzie ona dostępna w Twoim lokalu wyborczym.
Zgłoszenia można dokonać ustnie albo wysyłając list, faks lub e-mail.

Pamiętaj! Masz także prawo do pełnej informacji wyborczej w alfabecie Braille’a – m.in. o dokładnym terminie wyborów, adresie oraz dostępności lokalu komisji wyborczej, o zarejestrowanych listach i znajdujących się na tych listach kandydatach. Taką potrzebę należy zgłosić ustnie, telefonicznie, listownie bądź elektronicznie w Urzędzie Gminy.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wyborów można uzyskać:
1. Bezpłatna infolinia: 800 330 330
2. Urząd Miasta Giżycka – tel. (087) 732-41-32, 732-41-33, 732-41-34
3. Urząd Miasta i Gminy Ryn – tel. (087) 429-39-60
4. Urząd Gminy Giżycko – tel. (087) 429-99-60
5. Urząd Gminy Miłki – tel. (087) 421-10-60
6. Urząd Gminy Kruklanki – tel. (087) 421-70-02
7. Urząd Gminy Wydminy – tel. (087) 421-00-19