Ostatni dzwonek na złożenie wniosku w Programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, iż jeszcze tylko do dnia 30 września 2013 r. można składać wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd”, który przewiduje wsparcie adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

 

 

Obszary wsparcia w ramach Modułu I to: likwidacja barier transportowych, likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, tel. (87) 429-10-89 lub (87) 429-18-20.

Informacje i wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku (pok. 5 i 6) lub ze strony internetowej  www.pcpr-gizycko.lo.pl (zakładka „Programy PFRON…”).