Ostatnia sesja Rady Powiatu VI kadencji (2018-2024)

Była to najdłuższa do tej pory kadencja Rady Powiatu, trwająca pięć i pół roku. Był to okres pracowity i zarazem bardzo trudny z uwagi na pandemię oraz wybuch wojny w Ukrainie.

Rada Powiatu w Giżycku rozpoczęła swoją kadencję 22 listopada 2018 r. Łącznie odbyła 64 posiedzenia, na których podjęła 379 uchwał. W czwartek, 25 kwietnia 2024 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatu w Giżycku VI kadencji w tym składzie.

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Powiatu przyjęła:

 • Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Giżycku za rok 2023,
 • Ocenę realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023” w roku 2023,
 • Informację o wysokości środków zewnętrznych pozyskanych przez jednostki powiatowe w 2023 roku,
 • Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok,
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Giżyckiego za lata 2021-2023,
 • Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2024 -2033,
 • Uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.

Był to również czas podsumowań i podziękowań. Radni podziękowali współpracownikom, włodarzom samorządu, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Starostwa Powiatowego, służbom i strażom oraz sobie samym, za owocną i merytoryczną współpracę.

Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wspólnie z Przewodniczącą Rady Powiatu w Giżycku Moniką Łępicką-Gij wręczyli radnym pamiątkowe podziękowania będące wyrazem wdzięczności za działalność samorządową w okresie ostatniej kadencji.

 

Skład Zarządu i Rady Powiatu kadencji 2018-2024:

 1. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
 2. Mateusz Andrzej Sieroński – Wicestarosta Giżycki
 3. Beata Barbara Kurowicka – Członek Zarządu Powiatu
 4. Marian Mirosław Lemecha – Członek Zarządu Powiatu
 5. Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu
 6. Elżbieta Januszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
 7. Jacek Łożyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 8. Maria Teresa Dolecka
 9. Józef Karpiński
 10. Jan Krysiuk
 11. Piotr Mirosław Kwiatek
 12. Marian Mieńko
 13. Mirosław Kazimierz Nowakowski
 14. Wacław Jan Strażewicz
 15. Teresa Grażyna Stielow (od 29.06.2023 r.)  (do dnia 01.05.2023 r. Izabela Kamila Szostak)
 16. Tomasz Szostkowski
 17. Dorota Tarara