OSTRZEŻENIE ! Ujawniony alkohol metylowy w butelkach Absinthu

absyGłówny Inspektor Sanitarny informuje o ujawnieniu metanolu w butelkach alkoholu o nazwie ABSINTH (firmy VEPA DRINK s.r.o.) w Republice Czeskiej. Butelki mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem” „ABSINTH 60%”. Nie ma jeszcze informacji, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży.

 

Skażony alkohol ujawniono po przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. 500 butelek alkoholu zawierało w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy.

W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml. Dawka śmiertelna, minimalna to tylko 30 ml !!!

OBJAWY ZATRUCIA:

W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego – pobudzenie, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyspieszony i głęboki. Występują nudności, wymioty i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

 Jeżeli zlokalizujecie Państwo takie butelki jak na zdjęciu poniżej, prosimy o powiadomienie:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Aleje Ujazdowskie 5,  00-583 Warszawa
Tel: +48 22 236 59 00, 785 700 177  
Faks: +48 22 236 59 05

absy