Oświadczenie Starosty Giżyckiego w sprawie wypowiedzenia „Grupie Nowy Szpital” sp. z o.o. Szczecin umowy o zarządzanie szpitalem giżyckim

OŚWIADCZENIE STAROSTY GIŻYCKIEGO

       W czwartek 26 marca 2015r. została wypowiedziana ,,Grupie Nowy Szpital” sp. z o.o w Szczecinie (GNS) umowa o zarządzanie Szpitalem Giżyckim, która obowiązywała od 04 marca 2013 r. Wypowiedzenie z dniem wczorajszym stało się skuteczne. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało przedstawiciela GNS Szczecin w Radzie Nadzorczej Spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o.
W związku z pogarszającą się atmosferą w giżyckim szpitalu oraz licznymi krytycznymi stanowiskami radnych Rady Powiatu w Giżycku, grup zawodowych lekarzy, pielęgniarek i wszystkich związków zawodowych, dotyczącymi metod zarządzania GNS, wielokrotnie proponowałem „Grupie Nowy Szpital” ze Szczecina polubowne rozwiązanie umowy. Niestety bezskutecznie. Propozycja nasza spotkała się z kategorycznym odrzuceniem. W tej sytuacji wobec kolejnych prób destabilizacji działalności szpitala i organów spółki „Szpital Giżycki” sp. z o.o. podjęliśmy decyzję o wypowiedzeniu „Grupie Nowy Szpital” umowy o zarządzanie.
Głównymi przyczynami podjęcia tej decyzji były:
1. utrata zaufania samorządu Powiatu Giżyckiego oraz pracowników szpitala do „Grupy Nowy Szpital” ze Szczecina,  zarządzającej szpitalem giżyckim;
2. permanentne wymuszanie przez „Grupę Nowy Szpital” na Powiecie Giżyckim jako właścicielu szpitala, decyzji o odwołaniu prezesa spółki bez podania ważnych powodów;
3. naruszenie kilku istotnych postanowień umowy o zarządzanie.
Jednocześnie pragnę zapewnić, że powyższe decyzje nie mają wpływu na bieżące funkcjonowanie szpitala i bezpieczeństwo pacjenta. Dotyczą jedynie uporządkowania kwestii zarządzania placówką. Wszyscy Państwo korzystający z usług giżyckiej placówki mogą się czuć bezpiecznie.

Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki

Giżycko, 27.03.2015