Otrzęsiny wychowanków MOS

Wczoraj (10.10.br.) odbyły się „Otrzęsiny” nowych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku, które były świetną okazją do integracji wszystkich grup wychowawczych i dobrej zabawy. Tor z przeszkodami, przeciąganie liny, picie mleka i ubijanie piany to tylko niektóre z zabaw, które sprawiły wszystkim wiele radości. Nowi uczniowie po złożeniu ślubowania stali się pełnoprawnymi wychowankami MOS-u.

 

Źródło informacji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku