Otwarcie drogi Świdry-Spytkowo

13 września br. odbyło się uroczyste otwarcie drogi Świdry-Spytkowo o długości 2,8km. Inwestycja pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry-Spytkowo w Gminie Giżycko” została zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. Inwestycja ta ma duże znaczenie dla obszaru powiatu, droga ta łączy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie z siecią dróg powiatowych i krajowych.

W otwarciu drogi uczestniczyli: Senator RP Małgorzata Kopiczko, Wicestarosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, Wójt Gminy Pozezdrze Bohdan Mohyła, sekretarz Miasta i Gminy Węgorzewo Andrzej Fil, Komendant Powiatowy Policji w Giżycku Adam Rudnicki, z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku Jerzy Dukiel, Strażacy z OSP Spytkowo z Prezesem Zbigniewem Mrozem, Prezes ZUOK sp. z o.o. w Spytkowie Paweł Lachowicz oraz cała Rada Nadzorcza, Prezes Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Wojciech Ogłuszka, Kierownik Rejonu Giżyckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Ciechanowicz, sprawujący nadzór nad inwestycją Tomasz Ramotowski, projektant Paweł Pieńkowski, wykonawca inwestycji Prezes Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego sp. z o.o. Tadeusz Niedźwiecki, ksiądz Zdzisław Mazur, Radni Gminy Giżycko, sołtysi sołectwa Świdry i Spytkowo oraz mieszkańcy Gminy Giżycko.