Otwarcie Sali gimnastycznej w Alytus

27 września 2013 r. w Alytus na Litwie nastąpiło otwarcie Sali gimnastycznej budowanej w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.

Partnerami w tym projekcie są Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych w Alytus, która jest finansowana przez Samorząd Miasta Alytus, oraz Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych reprezentujący Powiat Giżycki.

Delegacja Giżycka składała się z przedstawicieli Zarządu Powiatu (Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta, Wacław Strażewicz – Wicestarosta, Jan Krysiuk – członek Zarządu Powiatu), dyrektorów szkół Powiatu Giżyckiego oraz uczestników wydarzeń projektu.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki, Jurgis Krasnickas – Mer Miasta Alytus, Gintautas Draugelis – dyrektor Szkoły dla młodzieży i dorosłych oraz Kazimierz Ambroziak – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku. Otwarcie Sali sportowej poprzedziła konferencja, na której miedzy innymi Pan Starosta przedstawił efekty pięcioletniej współpracy z partnerami z Alytusa.

Było to ostatnie wydarzenie cyklu dwóch projektów trwających od 2008 r. W ramach pierwszego projektu, którego liderem był Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych a partnerem ww. szkoła litewska, a ponadto Centrum Sportu w Jurbarkas i Samorząd Rejonu Varena, wybudowano salę sportową przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu a partnerska szkoła z Alytus uzyskała dokumentację techniczną swojej Sali.  W drugim projekcie opracowanym przez szkołę w Alytus, została wybudowana sala sportowa na Litwie, a w Giżycku wybudowano uniwersalne boisko przy wcześniej wybudowanej sali wraz z parkingiem i ogrodzeniem. Powstał w ten sposób przy jednej ze szkół Powiatu nowoczesny kompleks sportowy.

W ten sposób stworzono warunki do współpracy sportowej miedzy społecznościami obu samorządów, chociaż Litwini marzą jeszcze o terenowych obiektach sportowych przy nowej sali. Można dodać, że taka współpraca już trwa – drużyny z Alytus przyjeżdżają do Giżycka m.in. na festiwal piłki ręcznej, rozgrywając mecze w wybudowanej Sali lub na boisku.

W obu projektach, zgodnie z logiką Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, organizowano liczne i różnorodne wydarzenia zbliżające społeczność obu państw. Były to obozy sportowe, pokazy, konferencje, dni zdrowego życia. W sumie granicę w Ogrodnikach, w związku z oboma projektami, przekroczyło ok. 1.000 osób.

Należy podkreślić doskonałą pracę ekipy litewskiej realizującej projekt (sumienność, terminowość, zaangażowanie), w szczególności dyrektora szkoły Gintautasa Darugelisa i koordynatora projektu Edyty Matuleviciene. Z takimi partnerami, bez obaw można podejmować starania o realizację kolejnych projektów.

 

 

Fot. II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku

 

PREZENTACJA: Efekty partnerstwa Powiat Giżycki – Alytus w Giżycku w okresie 2007 – 2013   [pobierz]