Otwarty konkurs ofert i spotkanie informacyjne

6 grudnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. W związku z tym w dniu 19 grudnia br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku (ul. Marszałka J.  Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. tego konkursu, zasad udzielania dotacji itp. Zostanie również omówiony – krok po kroku – sposób wypełniania ofert konkursowych. Spotkanie poprowadzą: Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Adam Dobkowski, Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa w ww. spotkaniu do dnia 15 grudnia br. 

Zapisy:

adres e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl, Marta Pijanowska, Biuro Regionalne w Ełku, tel. (87) 621-65-32.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Konkurs ogłoszony jest na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl (zakładka: „Organizacje pozarządowe”).