Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej

11 października 2011 r. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest prowadzenie zespołu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego w Giżycku. Oferty należy składać do dnia 14.11.2011 r. do godz. 12:00. 

Zgłoszenia organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej przyjmowane są do 25.10.2011 r. do godz. 12:00. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej /składanie ofert do: 14 listopada 2011 r. do godz. 12:00/

Ogłoszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – pieczy zastępczej /zgłoszenia do: 25 października 2011r. do godz. 12:00/