Otwarty konkurs ofert na usługi doradcze na rzecz NGO

5 września 2011 r. Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na usługi doradcze na rzecz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego. Oferty należy składać do dnia 26.09.2011 r. do godz. 15:30. Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej przyjmowane są do dnia 12.09.2011 r. do godz. 12:00. Szczegółowe informacje poniżej.

Otwarty konkurs ofert na usługi doradcze na rzecz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego /składanie ofert: do 26 września 2011 r. do godz. 15:30/

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na usługi doradcze na rzecz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego

Ogłoszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej w konkursie „Usługi doradcze na rzecz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Giżyckiego” /do 12 września do godz. 12:00/