Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2023 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 22 maja 2023 r. do godz. 16:00.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

  • Dorota Pyrczak – Kierownik Biura Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami (tel. 89 521 95 50),
  • Przemysław Kulas – pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 21),
  • Sylwia Rosińska – pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 18),
  • Sabina Tabaka – pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 10),
  • Elżbieta Nosarzewska – pracownik ww. Biura (tel. 89 521 95 19).

 

Więcej informacji: https://bip.warmia.mazury.pl/2649/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-o-zlecenie-w-2023-roku-przez-samorzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-realizacji-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-osob-niepelnosprawnych.html