Ogłoszono otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Giżyckim w 2016 roku. Termin składania ofert: 12 listopada 2015 r. do godz. 15.00.

 

OGŁOSZENIE    [pobierz]