Otwarty nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

1Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku ogłasza otwarty nabór wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku, ul. Gdańska 11, 11-500 Giżycko (pokój nr 3) od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 14.00.

2905Więcej informacji: https://www.gizycko.pup.gov.pl/412,jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.html