OWES Ełk zaprasza na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Jak zarabiać w organizacji pozarządowej – wszystko o działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO”, które odbędzie się dnia 24.09.2022r. w Giżycku (ul. Pionierska 13, Centrum Integracji Społecznej). Prowadzący szkolenie: Kinga Wołotkiewicz.

Podczas szkolenia poruszymy następujące tematy:

– jak zaplanować sprzedaż,
– jak wycenić Państwa produkt lub usługę,
– jak przeprowadzić sprzedaż i ją zaksięgować,
– plusy legalnej sprzedaży,
– inne formy zarobkowania w organizacji.

Przedstawione zostaną Państwu możliwości jakie daje działalność odpłatna statutowa, a jakie działalność gospodarcza przy organizacji. Pokażemy dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych.

Cykl szkoleń skierowany jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Jak się zgłosić:
należy do dnia 19.09 br. (do godziny 12:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNqwkxdTEJGCEVzD3kyb1TOPM-5pBNIMgiJO7FG_YbS9s7UQ/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.
W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt
z Kamilą Guzewicz tel. 796-373-811 lub Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266

Program szkolenia 24.09.2022

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach (aktualizacja 03.2021)