Oznakowaliśmy ścieżkę Św. Brunona

Od 3 tygodni mieszkańcy Giżycka i turyści wypoczywający w naszym mieście zwrócili uwagę na nowe oznakowanie. Tablice owe informują o przebiegu „Ścieżki Św. Brunona” na odcinku spod Sanktuarium Św. Brunona przy ul. Pionierskiej,  aż pod Krzyż Św. Brunona. Trasa oznakowana jest w obie strony na odcinku ok. 2,5 km. Pomysłodawcą oznakowania ścieżki jest ksiądz prałat Zdzisław Mazur, proboszcz giżyckiej parafii Św. Brunona, a realizacją całości zadania zajął się Starosta Giżycki. Projekt powstał w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, a od strony technicznej wykonał go Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku.  Nowa ścieżka z pewnością poszerzy ofertę turystyczną miasta i Powiatu Giżyckiego.