Pamiętajmy o obowiązkowej ewidencji źródeł ciepła

Od 1 lipca mamy obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) informacji dotyczących sposobu ogrzewania naszego domostwa.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

– w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Deklarację można pobrać
i wydrukować ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie przestarzałego ogrzewania i walce ze smogiem.

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji są dostępne i gotowe do pobrania na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq