Pani Beata Jasudowicz z tytułem „Nauczyciela Kraju Ojczystego”

Wczoraj (10.10.br.) w Ministerstwie Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Głównego PTTK Pani Beata Jasudowicz – nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku otrzymała tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego” za upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży. Pani Beata od początku swojej pracy w SOSW była organizatorem krótszych, dłuższych i dalekich wypraw turystycznych z uczniami SOSW. Z drużyną harcerską, z członkami szkolnego koła PTTK, ze swoją klasą. Przez wiele lat pokazała bardzo dużej grupie uczniów piękno naszego kraju wędrując z nimi z plecakiem po całej Polsce. Serdecznie gratulujemy!

Odznaczenia wręczył Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, Sławomir Adamiec. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku