Panuje mróz – zwróćmy uwagę na osoby samotne i bezdomne

Od kilku dni w całej Polsce panuje prawdziwa zimowa pogoda. Obfite opady śniegu i niskie temperatury są poważnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, osób będących pod wpływem alkoholu, a także osób, które nie mają wystarczających środków na opał. Zwróćmy szczególną uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem!

Przypominamy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 800 165 320, pod którym zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może dzwonić pod ten numer? – każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Aktualny wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/rejestry-prowadzone-w-wydziale-polityki-spolecznej

 

 

Fot. Max Pixel