Paraolimpijczycy w SOSW

DSC08793Dnia 23 listopada 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku odwiedzili nietypowi goście. Cała społeczność szkolna miała zaszczyt poznać Panów: Arkadiusza Jabłońskiego i Grzegorza Lewandowskiego, paraolimpijczyków, szermierzy i trenerów.

Mistrzowie przybyli do placówki w ramach realizacji projektu Fundacji Akademii Integracji „Udowodnij, że potrafisz”. Program polega na organizacji warsztatów na terenie całej Polski i kierowany jest do szkół specjalnych i integracyjnych w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Ogromne zaangażowanie prowadzących, którzy często odwoływali się do własnych doświadczeń, określali swoje uczucia oraz pozwalali młodzieży na wyrażanie własnych emocji i wypowiedzi jest czymś, czego nie sposób opisać słowami. Panowie w bardzo obrazowy sposób mówili o życiu osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Podkreślali trudności i niebezpieczeństwa z tym związane, ale głównym ich celem było wskazanie młodym ludziom właściwego toku myślenia o sobie i niepełnosprawnościach, z którymi muszą się borykać. Wielokrotnie powtarzali młodym, że owszem niepełnosprawność jest pewnego rodzaju brzemieniem, ale nie kalectwem. Arkadiusz Jabłoński starał się wpoić młodzieży takie wartości jak: pracowitość, konsekwencja, dążenie do realizacji marzeń, samowystarczalność. Podkreślał, że niepełnosprawność nie wyklucza człowieka z życia społecznego, wręcz przeciwnie, jest kluczem do lepszego i pełniejszego go poznawania.

Podczas spotkania dzieci i młodzież mogli wziąć również udział w zajęciach z szermierki prowadzonych pod czujnym okiem sportowców. Humor, zabawa i wielkie słowa: „Mistrz jest w każdym z nas”, które najlepiej oddają atmosferę spotkania.