Partnerska wizyta Powiatu Saalekreis

DSCF9268Dnia 23.08.2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Giżycku odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli Powiatu Giżyckiego i Powiatu Saalekreis, na czele ze Starostą Frankiem Bannertem. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja promująca Powiat Giżycki. Jednym z głównych punktów zwiedzenia była wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej pod przewodnictwem Wicestarosty Giżyckiego oraz dyrektora ZAZ-u. Delegacja niemiecka z władzami Powiatu Giżyckiego rozważała współpracą dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych. Rozmowy dotyczyły wymiany pracowników zakładu w celu zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Następnie zaplanowano zwiedzanie Twierdzy Boyen. W godzinach popołudniowych będzie kontynuowana rozmowa partnerska Starostów.