Patriotyzm Jutra – nabór wniosków na 2013 rok

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków. Nabór trwa do 11 lutego 2013 włącznie.

 

Patriotyzm to działanie, inicjatywa i pomysłowość! „Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Cel konkursu:

  1. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;
  2. Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych;
  3. Przypominanie wielokulturowych tradycji dawnej Polski;
  4. Popularyzacja dziejów ojczystych;
  5. Budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”;
  6. Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;
  7. Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli.
  8. Upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski, w szczególności 150. rocznicy powstania styczniowego i zapomnianych, a ważnych dla Polski postaci.

Warunki konkursu: Organizator Konkursu wspiera inicjatywy związane z historią Polski, propagujące ją, a także pokazujące w sposób niebanalny dzisiejsze oblicze patriotyzmu. W ramach programu powstają m.in. książki, wystawy, filmy, audycje radiowe, gry miejskie i planszowe.

Budżet i poziom dofinansowania:
Budżet Konkursu wynosi: 2.500.000 zł
Minimalna kwota dofinansowania: 5.000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 50.000 zł

Więcej informacji:  www.muzhp.pl

Szczegółowych informacji udziela: Maria Więckowska, tel. (22) 211 90 28, e-mail: maria.wieckowska@muzhp.pl