Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC

„Pokaż swój głos” to hasło tegorocznych obchodów, zaproponowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (ISAAC).
Przypomina nam, iż komunikator to nie zabawka, lecz głos naszego AACowego dziecka. Pamiętajmy – to, że osoba nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, jak co roku włączył się do międzynarodowej akcji, której celem jest propagowanie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenie Nauczycieli odbyło się szkolenie nt. „MAKATON- gesty” oraz „Obsługa komunikatora MÓWik”.

 

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku