Pełne kwalifikacje zawodowe w 10 miesięcy

Zamiast 3 lat w zawodówce w ciągu 10 miesięcy możesz zdobyć pełne kwalifikacje w zawodzie (sprzedawca, kucharz, inne). Zajęcia teoretyczne w systemie zaocznym (sobota- niedziela), praktyczna nauka zawodu w zakładach pracy. Uzyskasz zaświadczenie o ukończeniu kursu i prawo do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

———————————————————————————————————————-

Reforma kształcenia zawodowego zmieniła sposób nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Jeszcze do niedawna osoby dorosłe mogły zdobyć zawód ucząc się w zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych. Nauka trwała 2 lub 3 lata, w zależności od zawodu. Obecnie od września osoby dorosłe będą mogły zdobyć kwalifikacje na kursach zawodowych w ciągu 10 miesięcy. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie np. kucharza, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Jeżeli dana osoba będzie chciała podnieść kwalifikacje w tym obszarze to musi zdać dodatkowo jedną kwalifikację z tego zakresu – organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zdając drugą kwalifikację i mając wykształcenie średnie otrzymuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych. Wykształcenie średnie zdobyć można w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Tak więc reforma kształcenia zawodowego umożliwia w krótszym czasie nabycie nowych kwalifikacji i dostosowanie się do wymogów pracodawcy. Ponadto zdanie kwalifikacji w zawodzie wskazuje na umiejętności, które nabyła dana osoba. Ułatwia to zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej.

W Giżycku, na dzień dzisiejszy, do zdobycia kwalifikacji w zawodzie kucharz i sprzedawca przygotowuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Organizacja kursu pomyślana jest tak, aby osoby dorosłe mogły pogodzić pracę z nauką. Zajęcia teoretyczne odbywają się w soboty i niedziele, a zajęcia praktyczne organizowane są u pracodawców. Dzięki temu osoba jest dobrze przygotowana do wykonywania zawodu.

Kursy kwalifikacyjne są dobrym rozwiązaniem również dla osób, które pracują w danym zawodzie ale nie mają formalnego potwierdzenia swoich umiejętności.

Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby dorosłe do nauki i uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Giżycku.

 Zajęcia rozpoczynają się z początkiem roku szkolnego.

 

Szczegółowe informacje:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GIŻYCKU
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax:  (87) 428-20-12