Skąd wziąć pieniądze na działalność organizacji pozarządowych? Zapraszamy na seminarium!

owies-logoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na seminarium tematyczne ,, Źródła finansowania rozwoju organizacji”. Spotkanie odbędzie się 26 lipca o godzinie 15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Alei 1 Maja 14.

Podczas seminarium zostaną omówione różne ścieżki i możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój i działanie organizacji pozarządowej. Ponadto dowiedzą się Państwo, kto i na jakich zasadach może otrzymać bezzwrotną dotację w kwocie 24 tysięcy zł na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem i rozwojem podmiotów ekonomii społecznej, poszerzeniem wiedzy na temat przedsiębiorczego rozwoju organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo natalia.skoratko@adelfi.pl lub telefonicznie: 501-034-786 do dnia 24 lipca. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

program seminarium [POBIERZ]