Pierwsza sesja Rady Powiatu w Giżycku. Starostą został Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

We wtorek, 7 maja 2024 r. o godzinie 11:00 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Powiatu w Giżycku VII kadencji 2024-2029. Obrady rozpoczął zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radny senior – Józef Karpiński. Radni wybrani w wyborach samorządowych 7 kwietnia br. najpierw odebrali zaświadczenia z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Giżycku Krzysztofa Paternogi o wyborze na radnych a następnie złożyli ślubowanie.

Przewodniczącą Rady nowej kadencji wybrano Monikę Łępicką-Gij. Funkcje Wiceprzewodniczących pełnić będą Dorota Tarara i Józef Karpiński.

Starostą został wybrany Mirosław Dariusz Drzażdżewski a na Wicestarostę wybrano Mateusza Andrzeja Sierońskiego. W skład Zarządu Powiatu weszli jeszcze Radni: Beata Barbara Kurowicka i Marian Mieńko.

Wybrano również członków: Komisji Spraw Społecznych i Edukacji, Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Rewizyjna: Iwona Zofia Rosa (Przewodnicząca), Anna Danilewicz (Zastępca Przewodniczącej), Elżbieta Januszkiewicz, Jerzy Kunda, Piotr Mirosław Kwiatek, Marta Kamińska.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Wacław Strażewicz (Przewodniczący), Piotr Mirosław Kwiatek (Zastępca Przewodniczącego), Anna Danilewicz.

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Mirosław Kazimierz Nowakowski, Dorota Tarara, Józef Karpiński, Paweł Piotr Jaszcz, Monika Łępicka-Gij, Beata Barbara Kurowicka, Wacław Strażewicz.

Komisja Spraw Społecznych i Edukacji: Bogusław Romatowski, Piotr Mirosław Kwiatek, Dorota Tarara, Elżbieta Januszkiewicz, Paweł Piotr Jaszcz, Beata Barbara Kurowicka, Marta Kamińska, Iwona Zofia Rosa, Anna Danilewicz, Marian Mieńko.

Skład Rady Powiatu VII Kadencji (2024-2029):

 1. Danilewicz Anna
 2. Drzażdżewski Mirosław Dariusz
 3. Januszkiewicz Elżbieta
 4. Jaszcz Paweł Piotr
 5. Kamińska Marta
 6. Karpiński Józef – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 7. Kunda Jerzy
 8. Kurowicka Beata Barbara
 9. Kwiatek Piotr Mirosław
 10. Łępicka-Gij Monika – Przewodnicząca Rady Powiatu
 11. Mieńko Marian
 12. Nowakowski Mirosław Kazimierz
 13. Romatowski Bogusław
 14. Rosa Iwona Zofia
 15. Sieroński Mateusz Andrzej
 16. Strażewicz Wacław Jan
 17. Tarara Dorota – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz Powiatu Giżyckiego.

Gratulacje przekazała również osobiście Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska wraz ze swoim Zastępcą Kamilem Wojciechowskim.

 

 

 

Fot. Elżbieta Makar, Krzysztof Paternoga, Kamila Gaińska-Wójcik – Starostwo Powiatowe w Giżycku