Piesze i rowerowe szlaki turystyczne – podpisane porozumienie PTTK i Nadleśnictwa

28 stycznia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Wielkich Jezior Mazurskich” a Nadleśnictwem Giżycko.

Porozumienie dotyczy istniejących oznaczonych w terenie przez PTTK pięciu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych o łącznej długości ponad 21 km przebiegających przez tereny leśne będące w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko. W myśl porozumienia giżycki oddział PTTK został operatorem szlaków a Nadleśnictwo Giżycko jego zarządzającym. Wspólnie obydwie strony mają dbać o udostępnienie szlaków społeczeństwu. Współpraca przynieść powinna korzyści turystom w postaci lepszego oznakowania, utrzymania czystości, wykonywania zabiegów remontowych i napraw oraz polepszenia bezpieczeństwa na szlakach przebiegających przez tereny leśne.

Zawarte porozumienie jest praktyczną realizacją w terenie porozumienie zawartego 23 września 2019 r. pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych mającym za cel poprawę zarządzania istniejącymi i planowanymi szlakami turystycznymi  na terenie PGL LP.

Więcej szczegółów: https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/szlaki-turystyczne-pttk

zdjęcie z podpisania porozumienia między PTTK a Nadleśnictwem