Pilny-zdolny-utalentowany… Praca z dzieckiem/uczniem zdolnym

27 marca br. w Olecku odbyła się konferencja dyrektorów przedszkoli i szkół, pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców zawodowych powiatu oleckiego, giżyckiego i węgorzewskiego pt. „Pilny-zdolny-utalentowany… Praca z dzieckiem/uczniem zdolnym – forum wymiany doświadczeń”. Konferencja została zorganizowana przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Olecku, Giżycku i Węgorzewie. Swoje doświadczenia w pracy z uczniem zdolnym w powiecie giżyckim zaprezentowali: Małgorzata Kazaniecka, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku z grupą uczniów i absolwentów szkoły – „Rozwój pasji zawodowych ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku” oraz Marta Knaś, doradca zawodowy Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku – „Powiatowy Dzień Talentu”.

Podczas konferencji prezentowano następujące zagadnienia:

  • Talenty naszych Krasnali – rozwijanie uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym – Anna Kozłowska, Barbara Kujałowicz, Dorota Brodowska – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi KRASNAL w Olecku
  • Formy i metody pracy z uczniem zdolnym – Wioletta Jaskólska – ORE
  • Młodzi mają głos. Teatr miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży – Maria Niedziółka SP nr 1 w Węgorzewie
  • Liceum akademickie?… z doświadczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku – Katarzyna Kamińska, dyrektor I LO w Olecku
  • Rozwój pasji zawodowych ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku – Małgorzata Kazaniecka, nauczyciel ZSZ w Giżycku, grupa uczniów i absolwentów szkoły
  • Węgorzewska Kuźnia Talentów – Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor PP-P w Węgorzewie
  • Powiatowy Dzień Talentów – Marta Knaś, doradca zawodowy PORE w Giżycku

W drugiej części spotkania odbyła się debata w grupach dyskusyjnych a wypracowane rekomendacje zostały zaprezentowane podczas posumowania konferencji.

 

Źródło informacji: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku