Pionierzy osadnictwa 1945

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza pierwszych osadników z terenu powiatu giżyckiego, ich potomków do wzięcia udziału w gali „Pionierzy osadnictwa 1945”. Gala zostanie zorganizowana 10 września 2021 roku w godz. 12:00-14:00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Uroczysta Gala służyć będzie uczczeniu tych mieszkańców naszego regionu, którzy przybyli na ziemię Warmii i Mazur jako pierwsi osiedleńcy, ale też stanowić będzie żywą lekcję historii.

Poszukujemy 3-4 osób, które mogłyby razem z Panem Starostą wziąć udział w uroczystościach. Transport będzie zapewniony.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie telefonicznie swego udziału pod numerem telefonu (87) 428-59-58 wew. 59  do dnia 13 sierpnia 2021 r.