Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego dot. fontann

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-
19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca
się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów
z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla
cząsteczek wirusa.