Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o konsultacjach społecznych drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Druga wersja została uzupełniona o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania.
Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poniżej po pobrania list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący Planu Strategicznego:

pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR (kliknij, aby pobrać)

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo