Plan szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2023

Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku przystępuje do sporządzania Planu Szkoleń dla osób bezrobotnych na rok 2023. Zapraszamy pracodawców oraz osoby bezrobotne do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zebranie materiałów do analizy potrzeb szkoleniowych oraz lepszego dostosowania oferty szkoleniowej do zainteresowań i zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy.
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mail: specjalista5@gizycko.pup.gov.pl lub pocztą na adres PUP podany w nagłówku ankiety do 30 listopada br.

Załączniki:

Ankieta osoby bezrobotnej

Ankieta pracodawcy