Plany uruchomienia projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych…”.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje o planach uruchomienia w 2024 r. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, w ramach którego planowane jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami dróg odpowiedzialnymi za drogi, które krzyżują się z liniami kolejowymi.

Założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie w całej Polski. Projekt będzie miał charakter konkursowy.

Pod linkiem: https://www.plk-sa.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-pn-poprawa-bezpieczenstwa-na-skrzyzowaniach-kolejowo-drogowych znajdują się projekty dokumentów tj. Regulamin, Kryteria i wzory Porozumień w celu zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag przez zainteresowanych udziałem w projekcie.

Uwagi można zgłasza do 20.12.2023 r. poprzez formularz konsultacyjny umieszczony na podanej wyżej stronie internetowej.