Po paszport do godziny 20.00.

Polska_ePaszportWydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuje, że z dniem 14 sierpnia 2013 r. wprowadza dobrą praktykę o nazwie „Wieczór w Paszportach”. Dobra praktyka dedykowana jest do osób zainteresowanych posiadaniem paszportu.
W drugą środę każdego miesiąca Oddział Paszportów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie będzie pracował do godziny 2000. W tych godzinach klienci będą mogli skorzystać z usług paszportowych bez konieczności zwalniania się z pracy i szkoły.Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów w ramach „Wieczoru w Paszportach”

„WIECZÓR z PASZPORTEM”

organizowany będzie w siedzibie

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Olsztynie przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9.
 Czynna będzie także kasa
a opłaty dokonać można zarówno gotówką jak i kartą płatniczą.

 Kolejne „WIECZORY z PASZPORTEM” w 2013 r. to:

11 września 2013 r.

9 października 2013 r.

13 listopada 2013 r.

11 grudnia 2013 r.