Początek roku szkolnego w szkołach powiatu giżyckiego…

   Co „nowego” i „starego” w szkołach dla młodzieży
Rozpoczął się nowy rok szkolny. W giżyckich szkołach dla młodzieży, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki liczba uczniów ogółem zmniejszyła się w porównaniu do ubiegłego roku o 101 uczniów. Jedynie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska stan uczniów zwiększył się o 4 osoby.

W pozostałych placówkach odnotowano zmniejszenie ogólnego stanu. Przyczyną zmniejszenia ogólnej liczby uczniów jest niż demograficzny. Jest to jednak liczba większa niż  liczba absolwentów gimnazjów w powiecie. Mimo niżu demograficznego i mniejszej liczby uczniów liczba kadry nauczycielskiej nie zmniejszyła się zasadniczo. Jedynie w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu i Zespole Szkół Zawodowych ograniczono wymiar zatrudnienia do niepełnego etatu kilku nauczycieli. Środki finansowe określone w planach finansowych szkół i placówek zabezpieczają bieżące funkcjonowanie do końca roku 2011.
           
Od nowego roku został uruchomiony w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i agrobiznesu nowy kierunek kształcenia  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
2) montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
4) wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
 Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. 
Tematyka specjalizacji może dotyczyć:
1) energetyki wodnej;
2) energetyki wiatrowej;
3) energetyki geotermalnej;
4) energetyki z biomasy