Początek roku szkolnego w szkołach powiatu giżyckiego…

Stan sanitarny, bhp i przeciwpożarowy we wszystkich szkołach i placówkach jest na tyle zadawalający, że umożliwia rozpoczęcie roku szkolnego. Jest lepszy niż rok temu i w historii powiatu. Spełnienie jednak wszystkich i ciągle rosnących wymagań sanitarnych, bhp i przeciwpożarowych stanowi duże wyzwanie. Największe problemy są w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych i II liceum Ogólnokształcącym. Jeszcze w tym roku środki finansowe  wygospodarowane z oszczędności pozwolą wykonać remont dachu na Ośrodku Szkolno –Wychowawczym, a zarobione w ubiegłym i w tym roku środki finansowe pozwolą na remont dachu na budynku pomocniczym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Trudna sytuacja Sali Gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego spowodowana przedłużającym się remontem.
          
Jeśli chodzi o nowe inwestycje, remonty czy bieżącą poprawę stanu obiektów to wskazać należy na modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego oraz inwestycje przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska. W ubiegłym roku szkolnym w ramach projektów z udziałem środków unijnych oddano do użytku salę sportową, dokonano remontu elewacji połączonego z termomodernizacją Zespołu Szkół  Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Wartość tych inwestycji to ok. 7 mln zł.  Zakupiono za ok. 1 mln zł sprzęt dydaktyczny do kształcenia zawodowego. Rozliczanie tych projektów zakończono w czerwcu br.