Pododdział noworodkowy zawieszony do 30 czerwca br.

Szanowni Państwo

Poniżej załączamy oficjalny komunikat Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zaprzestaniu na okres do 30 czerwca br. działalności leczniczej pododdziału noworodkowego w Szpitalu Giżyckim, z powodu braku kadry lekarskiej niezbędnej do pełnej obsługi oddziału. Przyczyną tego stanu rzeczy było rozwiązanie umowy przez poprzedniego Zarządcę Przymusowego z jedynym neonatologiem w giżyckiej placówce.
Jak zapewnił mnie ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego dr Jerzy Szewczyk, w razie nagłego porodu czy pilnej konieczności wykonania ciężarnej cesarskiego cięcia szpital w Giżycku nie odeśle takiej pacjentki. Pacjentka zostanie przyjęta w ramach działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, a po porodzie mama i noworodek przewiezione zostaną karetką do innego szpitala.
Jednocześnie pragnę poinformować, że placówka czyni wszelkie starania, aby pozyskać lekarza specjalistę, który podejmie się pokierowania pododdziałem noworodkowym, w celu jak najszybszego jego ponownego uruchomienia. Szpital rozważy każdą propozycję podjęcia się tego zadania.

Wacław Strażewicz

Starosta Giżycki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Komunikat prasowy
Na wniosek Szpitala w Giżycku Spółka z.o.o. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej pododdziału noworodkowego działającego w strukturach organizacyjnych Szpitala w Giżycku Spółka z o.o. w terminie od dnia 15 kwietnia – 30 czerwca 2016 r. z powodu nie zabezpieczenia kadry lekarskiej niezbędnej do pełnej obsługi oddziału.
Jednocześnie kierując się bezpieczeństwem pacjenta ustalono, co pismem z 14.04. br. potwierdził dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ, że świadczenia z zakresu wykonywanego przez pododdział noworodkowy od dnia 15.04.2016 r. zabezpieczą następujące podmioty:
– „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24,
– Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2,
– Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. ul. Wolności 12,
– „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2.
Każda pacjentka, która od 15.04. br. zgłosi się do Szpitala w Giżycku, po przebadaniu przez lekarza, w przypadku zalecenia hospitalizacji, ma zostać przewieziona do jednej z w/w placówek.
Za opiekę nad przebywającymi obecnie na pododdziale pacjentkami w pełni odpowiada Szpital Sp. z o.o. w Giżycku. Na zarządzającym szpitalem, w tym wypadku w/w spółką z.o.o., ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa powierzonym mu pacjentom.Rzecznik prasowy
wojewody warmińsko-mazurskiego
Bożenna Ulewicz