Podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa

26 kwietnia 2018 r. Starosta Giżycki – Wacław Strażewicz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu a Powiatem Giżyckim. Porozumienie zostało podpisane w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne – Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku.

Porozumienie zostało podpisane w celu podjęcia działań zmierzających do uruchomienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Celem tegorocznej edycji konferencji była wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia wszelkich zaburzeń na podłożu psychicznym. Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury, uniwersytetów trzeciego wieku, a także studenci zainteresowani podjętą problematyką oraz lokalne media.