Podpisano umowę na realizację projektu

21 lipca br. Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski i Wicestarosta Mateusz Sieroński podpisali z Panią Marszałek Jolantą Piotrowską umowę na realizację projektu Powiatu Giżyckiego pt. „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego absolwentów Zespołu Szkół Kształcenia Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Dzięki realizacji tego projektu nasza placówka pozyska nowoczesny sprzęt. Pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowe komputery, meble i specjalistyczne programy do poszczególnych zawodów. Całkowita wartość projektu to 276 458,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 232 056,72 zł (ok. 85%).