Podpisano umowy na wykonanie przebudowy dróg powiatowych

4 kwietnia br. podpisano umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kruklin etap II (wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie) i przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kruklanki etap I (wykonawca Strabag Sp. z o.o.). Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg oraz obu gmin – Gminy Giżycko i Gminy Kruklanki. Wykonawcom, którzy za chwile przystąpią do prac życzymy powodzenia.

 


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1823N Sulimy – Kożuchy Wielkie w miejscowości Kruklin – Etap II” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.
Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z/s w Gajewie,
ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Kierownik budowy: Przemysław Trejbszo
Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Barbara Dadełło

 


 

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1736N oraz drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki – Etap I” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu.
Okres realizacji: kwiecień – wrzesień 2023 r.
Wykonawca:
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Kierownik budowy: Adam Pistor
Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Barbara Dadełło

 

 

Źródło: Mateusz Sieroński – Wicestarosta Giżycki