Podsumowanie aktywności szkół we współzawodnictwie sportowym

8 stycznia 2019 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku odbyło się podsumowanie aktywności szkół z terenu powiatu giżyckiego we współzawodnictwie sportowym szkół województwa warmińsko-mazurskiego organizowanym w oparciu o zasady opracowane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy oraz innych działaniach wyzwalających aktywność fizyczną uczniów. Sukcesy naszych zawodników potwierdzają bardzo dobrze wykonywaną pracę wychowawczą i trenerską. Są też najlepszą promocją powiatu.

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku