Podsumowanie działań Powiatowego Centrum Wolontariatu w 2012 roku

18 stycznia br. w Giżyckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie działań Powiatowego Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Bezrobotnych „JESTEŚ-MY” w Giżycku, którego koordynatorem jest Pani Elżbieta Kolczyńska. W uroczystości udział wzięli Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka Paweł Czacharowski, wolontariusze, przedstawiciele giżyckich szkół, sklepów i supermarketów  wspierających zbiórki żywności, Magdalena Łępicka – Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Giżycku oraz Agnieszka Zdanewicz – Pośrednik Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Giżycku.

Spotkanie miało na celu podsumowanie pracy w 2012 roku oraz przekazanie certyfikatów i serdecznych podziękowań za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórek żywności.

Pani Elżbieta Kolczyńska poinformowała zebranych, że ostatnia zbiórka żywności przeprowadzona w grudniu 2012 r. przyniosła ogromny sukces w postaci 2.742.431 kg zebranej żywności dla najbardziej ubogich ludzi.

Dodatkową atrakcją spotkania były występy artystyczne przygotowane przez uczniów Gimnazjum Nr 1 i Pani Lucyny Siuty a także pokaz tańców w wykonaniu Pani Krystyny Janik i Pana Tadeusza Niewiadomskiego.

 

 


 

Fot. Archiwum  Starostwa Powiatowego w Giżycku