Podsumowanie osiągnięć sportowych szkół z terenu Powiatu Giżyckiego w roku szkolnym 2018/2019

3 października br. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku zorganizował podsumowanie osiągnięć sportowych szkół z terenu Powiatu Giżyckiego w roku szkolnym 2018/2019. Spotkanie rozpoczął występ giżyckich mażoretek – Mażoretki Syrenki Giżycko. Wicestarosta Mateusz Sieroński wręczył sprzęt sportowy najbardziej aktywnym szkołom w rywalizacji sportowej. Nagrodzeni też zostali nauczyciele przygotowujący uczniów do rozgrywek. Przerwę kawową tradycyjnie zapewnili uczniowie Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku.