Podsumowanie programu „Trzymaj formę”

1 - KopiaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku informuje, że na terenie powiatu giżyckiego realizowany jest ogólnopolski program „Trzymaj formę”. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VI), gimnazjalnych (klasy I-III) oraz ich rodziców i opiekunów, a także osób odpowiedzialnych za żywienie uczniów w szkołach.

Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Organizatorami programu są: Główny Inspektor Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.
W roku szkolnym 2013/2014 w powiecie giżyckim w programie wzięło udział  1405 uczniów z 14 szkół. Szkoły mając na uwadze hasło VIII edycji programu: „Trzymaj formę! Bądź aktywny!” organizowały dla uczniów warsztaty kulinarne, rajdy rowerowe, spotkania z ekspertami, debaty, prelekcje prozdrowotne. Organizowano również wystawy, zawody sportowe, wyjazdy na basen i lodowisko. W działania podejmowane przez szkoły zaangażowani byli rodzice oraz lokalne stowarzyszenia i samorządy.
Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Giżycku przeprowadzał zajęcia edukacyjne dla rodziców i uczniów ze szkół realizujących program, na  których omówione zostały zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia drugiego śniadania. Na spotkaniach omówione zostały również problemy związane z zaburzeniami odżywiania, którymi są  bulimia i anoreksja.
PSSE w Giżycku przy współpracy i ogromnym wsparciu Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej zorganizowała konkurs na plakat i hasło promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia wolny od używek dla szkół biorących udział w programie. Nagrodzono 4 najlepsze prace . Wszystkie prace były wystawione podczas XVII Biegów Rodzinnych, które odbyły się 2 maja 2014 w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.
Program „Trzymaj Formę” promowany był także w punktach  promocji zdrowia organizowanych w czasie lokalnych  imprez masowych.
Patronat nad realizacją programu w woj. warmińsko-mazurskim sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

1 - Kopia